Częstochowa Online - fotografie

Politechnika Częstochowska

Wydział Budowy Maszyn - lata 70-te

Czasy współczesne - Aula Wydziału Zarządzania P.Cz.Częstochowa na starej fotografii : Cięcie laserem blach Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Kraków : Neue Technische