Częstochowa Online - fotografie

Darmowe ebooki | Praca Częstochowa

 

Jasna Góra

zobacz również:

Strona główna

- Jasna Góra - old postcard, ryciny. odbudowa wiezy

- Jasna Góra z pomnikiem cara Aleksandra II, pomnik cara

- podstrony - duży format

- współczesne

- po śmierci Jana Pawła II

- Historię Jasnej Góry najlepiej opisuje strona www.jasnagora.pl

Jasna Góra - 1899 r.

Przed 1900 r.

Ok. 1900 r.

Jasna Góra - 1902 r.

Jasna Góra - 1905 r.

Jasna Góra - 1908 r.

1908 r.

Jasna Góra - 1908 r. Nakładem J. Weinstocka w Częstochowie

Jasna Góra - 1909 r. - Wydawnictwo J W

Jasna Góra - 1909 r. Nakładem J. Weinstocka w Częstochowie

ok. 1910 r. Nakładem "Dzwonka Częstochowskiego"

ok. 1913 r.

następna>

Kalendarium Jasnej Góry w Częstochowie

12 października 1371  

Papież Grzegorz XI nadał Zakonowi Paulinów prawo egzempcji, czyli wyjął zakon spod zwyczajnej władzy miejscowego ordynariusza i poddał bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

17 października 1371  

Papież Grzegorz XI ogłosił bullę "Religiosam vitam eligentibus", która nadawała paulinom wiele przywilejów i praw m.in. niezależność, możliwość wyboru własnego generała a także potwierdzała wszystkie dotychczasowe przywileje Zakonu.

15 października 1384  

Na Wawelu odbyła się koronacja królowej Jadwigi, współfundatorki Jasnej Góry.

30 października 1388  

Jerzy Stwosz - starosta olsztyński - w swoim dokumencie po raz pierwszy użył określenia Jasna Góra dla nazwania klasztoru paulińskiego na Górze Starej Częstochowy.

9 października 1463  

Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Jan ze Sprewy, dokumentem wystawionym w Wieluniu udzielił przywilejów odpustowych dla pielgrzymów nawiedzających lub wspierających materialnie "kościół przy klasztorze w Częstochowie diecezji krakowskiej a prowincji gnieźnieńskiej, zbudowany i konsekrowany ku czci świętego Krzyża i Najświętszej Maryi Panny...".

2 października 1493  

Konfrater pauliński biskup krakowski ks. Fryderyk Jagiellończyk (brat króla Zygmunta I) został mianowany prymasem Polski.

27 października 1512  

Na Jasną Górę pielgrzymował król Zygmunt I, będący w drodze na Sejm do Piotrkowa. Monarsze towarzyszyła pierwsza żona Barbara Zapolya.

9 października 1574  

Zmarł o. Piotr Rozprza, autor historii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i cudów za Jej przyczyną zdziałanych pt. "Historia pulchra..." Była to pierwsza drukowana książka o Jasnej Górze.

7 października 1620  

W bitwie pod Cecorą poległ hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski, wielki czciciel Matki Bożej Częstochowskiej.

10 października 1621  

Miało miejsce zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem, powszechnie przypisywane wstawiennictwu Matki Bożej. Królewicz Władysław Waza dziękował za nie w pielgrzymce na Jasną Górę.

6 października 1626  

Papież Urban VIII zezwolił Zakonowi Paulinów na zakładanie Bractwa Aniołów Stróżów także w innych - nie paulińskich kościołach. Paulini erygowali w Polsce ponad 120 tego typu bractw.

10 października 1642  

Do Zakonu Paulinów wstąpił były jezuita Jan Łobżyński przybierając imię Dionizy, jeden z największych kaznodziejów jasnogórskich XVII wieku.

1 października 1646  

Nowicjat Zakonu Paulinów został przeniesiony z Jasnej Góry do nowo wybudowanego klasztoru kościoła pod  wezwaniem św. Barbary w Częstochowie.

19 października 1649  

Na Jasną Górę pielgrzymował król Jan Kazimierz z małżonką królową Marią Ludwiką Gonzagą. Monarcha dziękował Matce Bożej za zwycięstwo nad Kozakami pod Zborowem i wyzwolenie Zbaraża. Jako wotum złożył osiem zdobycznych chorągwi.

19 października 1651  

W zakrystii jasnogórskiej poświęcono ołtarz ku czci Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława.

20 października 1655  

Król Jan Kazimierz wezwał magnatów polskich do walki w obronie ojczyzny zagrożonej "potopem szwedzkim". W szczególny sposób zaapelował o obronę Jasnej Góry.

28 października 1655  

Główny dowódca wojsk szwedzkich feldmarszałek Wittenberg wystawił klasztorowi jasnogórskiemu list żelazny tzw. "salwa-gwardię", co  miało zagwarantować bezpieczeństwo Sanktuarium. Wkrótce jednak okazało się to fikcją - 18 listopada wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Jasnej Góry.

22 października 1660  

Odbyła się konsekracja kościoła pod wezwaniem św. Rocha w Częstochowie wybudowanego w 1641 roku dzięki staraniom prowincjała paulinów o. Andrzeja Gołdonowskiego.

13 października 1680  

Biskup krakowski ks. Mikołaj Oborski dokonał poświęcenia klasztoru paulińskiego w Wieruszowie.

20 października 1683  

Na Jasnej Górze zostało odprawione uroczyste nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami przez Jana III Sobieskiego  pod Wiedniem.

22 października 1693  

Poeta barokowy Wespazjan Kochowski przesłał na Jasną Górę swoją książkę pt. "Krzak gorejący". Dochód z wydanego dzieła przeznaczył na pomoc w odbudowaniu Sanktuarium po pożarze, który miał miejsce w lipcu 1690 roku.

9 października 1710  

Podczas pożaru biblioteki jasnogórskiej spłonęło wiele cennych książek i rękopisów.

12 października 1722  

Królewicz Jakub Sobieski przekazał na Jasną Górę jako wotum buńczuk tatarski - trofeum zdobyczne swego ojca.

16 października 1726  

Miecznik mielnicki Władysław Michałowski na mocy specjalnego dokumentu przekazał paulinom jasnogórskim Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej.

5 października 1727  

Ojcowie paulini objęli sanktuarium w Leśnej Podlaskiej.

27 października 1754  

Pruski minister Massow zaproponował wyższym władzom świeckim i kościelnym wydanie zakazu pieszych pielgrzymek ze Śląska do Częstochowy, ponieważ szkodzi to pokojowi a śląska Madonna jest tak samo skuteczna jak polska. Wkrótce propozycja ta stała się nakazem prawnym.

24 października 1776  

Król Stanisław August Poniatowski zatwierdził działalność jasnogórskiej drukarni, która istniała do 1863 roku i została zlikwidowana ukazem władz carskich.

28 października 1793  

Na Jasną Górę przybył król pruski Fryderyk Wilhelm II. Sanktuarium od kilku miesięcy znajdowało się na terenie zaboru pruskiego.

18 października 1820  

Na Jasną Górę przybył car Aleksander I wraz z liczną świtą i wojskiem.

13 października 1836  

Na Jasnej Górze dokonano uroczystego pochowania szczątków zmarłych ojców paulinów w zbiorowym grobie pod Kaplicą Cudownego Obrazu. Poprzedni podobny pogrzeb miał miejsce w roku 1782.

12 października 1849  

Do księgi Bractwa Aniołów Stróżów na Jasnej Górze wpisała się rodzina hrabiowska Krasińskich - poeta Zygmunt Krasiński wraz z ojcem - generałem, założycielem biblioteki.

14 października 1861  

Władze carskie wprowadziły w całym Królestwie Polskim stan wojenny. Spowodowało to trudności w pielgrzymowaniu na Jasną Górę oraz ograniczyło działalność paulinów.

20 października 1863  

Paulin jasnogórski o. Czesław Harwoziński, więziony w warszawskiej Cytadeli za popieranie powstania styczniowego, został wywieziony na Sybir.

26 października 1863  

Władze carskie wprowadziły w obręb Jasnej Góry oddział wojska, który miał za zadanie udaremnić pomoc klasztoru dla uczestników powstania styczniowego. Wtedy też została zlikwidowana drukarnia jasnogórska.

17 października 1898  

O. Jan Beyzym, jezuita wyjechał na Madagaskar, aby pełnić służbę Bożą wśród ludzi dotkniętych trądem. W daleką podróż zabrał ze sobą kopię Cudownego Obrazu Matki Jasnogórskiej.

W nocy
z 22/ 23 października 1909  

Dokonano na Jasnej Górze kradzieży sukni perłowej i koron ofiarowanych przez papieża Klemensa XI dla Cudownego Obrazu. Sprawców przestępstwa nie wykryto mimo usilnych starań policji.

21 października 1916  

Założono na Jasnej Górze  Zakon Tercjarzy św. Franciszka (Trzeci Zakon św. Franciszka).

11 października 1917  

Z placu przed szczytem jasnogórskim usunięto pomnik cara Aleksandra II wzniesiony przez rząd moskiewski w 1889 roku.

21 października 1919  

Na Jasną Górę pielgrzymowali biskup polowy ks. Stanisław Gall oraz generał Józef Dawbór Muśnicki, naczelny dowódca i organizator powstania wielkopolskiego.

20 października 1921  

Nawiedził Jasną Górę Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego.

25 października 1924  

Przed szczytem jasnogórskim odprawiono nabożeństwo żałobne za świętej pamięci Henryka Sienkiewicza. Przy zwłokach pisarza, sprowadzonych ze Szwajcarii specjalnym żałobnym pociągiem, czuwały jego żona i córka. Pożegnalną przemowę wygłosił generał paulinów o. Piotr Markiewicz.

25 października 1925  

Papież Pius XI wydał bullę o utworzeniu diecezji częstochowskiej.

11 października 1929  

W 150 rocznicę śmierci poświęcono pomnik Kazimierza Pułaskiego. Monument bohatera narodowego i obrońcy Jasnej Góry mieści się w Parku 3 Maja przed Jasną Górą.

8 października 1932  

Na Jasnej Górze odbył się dwudniowy Kongres Hallerczyków, któremu przewodniczył twórca armii na terenie Francji, generał Józef Haller.

23 października 1932  

Na Jasną Górę przybyła I Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej. Sześćset osobowa grupa pątników pod przewodnictwem ks. biskupa Antoniego Szlagowskiego pielgrzymowała aby uczcić jubileusz 550-lecia Sanktuarium.

19 października 1936  

Zmarł ks. prof. Jan Fijałek, wieloletni pracownik archiwum jasnogórskiego, autor Dyplomariusza obejmującego lata 1382 -1464.

24 października 1936  

Komisja rzeczoznawców na Jasnej Górze przyjęła nowo wybudowane organy w kaplicy Cudownego Obrazu, działające do dnia dzisiejszego. Konstruktorem organów był dyrektor warszawskiej firmy Wacław Biernacki.

15 października 1937  

Na Jasnej Górze odbyła się uroczystość ku czci Stefana Czarnieckiego, wielkiego bohatera narodowego. Prochy hetmana złożono wraz z ziemią wziętą spod pomnika o. Augustyna Kordeckiego do nowej trumny i przewieziono do rodzinnej Czarnicy.

17 października 1937  

W kościele akademickim pod wezwaniem św. Anny w Warszawie studenci wzięli udział w  nabożeństwie ekspiacyjnym za bluźnierstwa Niemców przeciw Matce Bożej Jasnogórskiej.

30 października 1938  

Dokonano poświęcenia pomnika o. Augustyna Kordeckiego znajdującego się na terenie jego rodzinnej parafii w Szczytnikach. W uroczystości wzięli udział: Prymas Polski, ks. kard. August Hlond, Marszałek Edward Rydz - Śmigły i Premier Sławoj Składkowski. Z Jasnej Góry przybył przeor  o. Norbert Motylewski.

12 października 1939  

Częstochowa wraz z Jasną Górą znalazła się w utworzonej przez władze niemieckie Generalnej Guberni. Niemcy umieścili na terenie Sanktuarium swoje patrole wojskowe, a na wałach posterunki z karabinami maszynowymi.

27 października 1940  

Sanktuarium Jasnogórskie zwiedził Heinrich Himmler. Przywódca hitlerowski był zaskoczony wiadomością, że przed wojną miejsce to nawiedzało rocznie ponad milion pielgrzymów.

16 października 1944  

Okupacyjne władze niemieckie przekazały przeorowi Jasnej Góry nakaz ewakuacji do Wrocławia: Cudownego Obrazu, paulinów, skarbca oraz biblioteki jasnogórskiej. Kronikarz zanotował decyzję jasnogórskiego konwentu: "Zapadło postanowienie jednomyślne: z Jasnej Góry nie ruszymy się. Wolimy raczej umrzeć tutaj, jak tam jechać". Generalny Gubernator H. Frank 30 listopada 1944 roku  uchylił nakaz ewakuacji.

3 października 1945  

Na Jasnej Górze rozpoczęła swoje obrady pierwsza po wojnie Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, której przewodniczył ks. Prymas kardynał August Hlond. Na konferencji podjęto decyzję zaofiarowania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, według wskazań papieża Piusa XII.

22 października 1948  

W warszawskim szpitalu sióstr elżbietanek na Mokotowie zmarł konfrater i protektor Zakonu Paulinów, Prymas Polski ks. kardynał August Hlond. Przed śmiercią wypowiedział prorocze słowa: "Odwagi! Nie rozpaczajcie, nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opieką Matki Najświętszej! Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny".

1 października 1953  

Ks. Prymas Stefan Wyszyński uwięziony w Rychwałdzie zapisał w Dzienniczku: "Raduję się, że Mszą św. (pierwszą od uwięzienia) mogę zacząć miesiąc różańcowy. Dziękuję za ten macierzyński uśmiech Matki Bożej. Wszystkie Msze św. października odprawię ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej".

6 października 1954  

Na terenie klasztoru jasnogórskiego zapoczątkowano działalność Instytutu Prymasowskiego. Maria Okońska i Mirosława Hankiewicz jako pierwsze zaczęły organizować nieustanną modlitwę przed Cudownym Obrazem w intencji uwięzionego ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

26 października 1956  

Władze uwolniły z więzienia przetrzymywanego Prymasa Polski, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego - protektora i konfratra Zakonu Paulinów.

29 października 1956  

Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński po powrocie z wiezienia wysłał na Jasną Górę telegram: "Spieszę z wyrazami wdzięczności dla Zakonu Ojców Paulinów za modlitwy, którymi wspierali mnie przez trzy lata przed tronem Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej ".

24 października 1957  

Ks. Prymas kardynał Stefan Wyszyński przekazał Zakonowi Paulinów dawny ich klasztor, kościół i parafię w Oporowie k. Kutna.

9 października 1958  

Zmarł Papież Pius XII, który był szczególnym czcicielem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wielokrotnie przypominał on Polakom, że ich nadzieją i ratunkiem jest Czarna Madonna, która "po macierzyńsku uśmiecha się do rozmodlonych rzesz".

28 października 1958  

Dokonano wyboru papieża - został nim, przybierając imię Jana XXIII, Józef Roncalli - jasnogórski pielgrzym i wielki czciciel Matki Bożej.

8 października 1962  

Papież Jan XXIII dokonał w Rzymie poświęcenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, przeznaczonej dla Polaków w Australii.

25 października 1964  

O. Michał Zambrzuski - założyciel Amerykańskiej Częstochowy dokonał poświęcenia cmentarza przy tamtejszym sanktuarium dla zasłużonych Polaków.

17 października 1965  

Klauzurowy klasztor sióstr bernardynek w Świętej Katarzynie (koło Kielc) dokonał całkowitego oddania się w niewolę Matce Bożej Jasnogórskiej.

9 października 1966  

Podczas uroczystości milenijnych mających miejsce we Włocławku wierni modlili się przy pustych ramach, gdyż kopia Cudownego Obrazu odbywająca peregrynację po tej diecezji została przez władze komunistyczne uwięziona.

16 października 1966  

W stanie Pensylwania w USA poświęcono i oddano do użytku polonijne sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski.

14 października 1969  

Ojciec Święty Paweł VI otrzymał w darze od Jasnej Góry kopię Cudownego Obrazu.

11 października 1971  

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wraz z całym episkopatem Polski złożył na Jasnej Górze akt oddania całej ludzkości w macierzyńską niewolę Maryi.

23 października 1972  

Konfratrem paulińskim został prof. Edward Mąkosza. Profesor przez 28 lat prowadził chór żeński na Jasnej Górze, założył orkiestrę symfoniczną wśród paulińskich kleryków a także skomponował kilka utworów o tematyce jasnogórskiej.

16 października 1978  

W Watykanie dokonano wyboru nowego papieża. Został nim metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła, który przybrał imię Jana Pawła II.

22 października 1978  

 Jan Paweł II zainaugurował pontyfikat. Ojciec Święty prosił Polaków: "Proszę was! Bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie! Nie przestawajcie być z Papieżem, który dziś prosi słowami Poety: "Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!" W tym dniu ks. Prymas kardynał Stefan Wyszyński pisał do paulinów na Jasną Górę: "Wasz ubogi Konfrater wraz z wami klęka przed Tronem Łaski dziś, gdy spełnia się wizja prorocza kardynała Augusta Hlonda, w trzydziestą rocznicę jego śmierci. Gdy przyszło zwycięstwo - jest to zwycięstwo Matki Bożej".

7 października 1981  

Prymas Polski ks. abp Józef Glemp oficjalnie zaprosił Ojca Świętego Jana Pawła II na jubileuszowe uroczystości 600-lecia Jasnej Góry.

10 października 1982  

W Rzymie został kanonizowany o. Maksymilian Maria Kolbe, wielki czciciel Matki Najświętszej i pielgrzym jasnogórski. Podczas uroczystości Ojciec Św. Jan Paweł II powiedział: "Kanonizacja to jest ów szczególny dar, który my wszyscy przynosimy Pani Jasnogórskiej na sześćsetlecie jubileuszu (...) Matka Jasnogórska daje nam tego świętego, który wyrósł z polskiej ziemi..."

29 października 1982  

W niemieckiej miejscowości Dauchingen utworzono nową placówkę paulińską - drugą w tym kraju.

14 października 1983  

Odbył się na Jasnej Górze pierwszy ogólnopolski kongres Ruchu "Odnowa w Duchu Świętym", któremu przewodniczył Prymas Belgii ks. kard. Leon Józef Suenens.

19 października 1984  

Tzw. służba bezpieczeństwa PRL dokonała zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego czciciela Matki Bożej Jasnogórskiej.

27 października 1984  

Ks. dr Stanisław Nowak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie został nominowany na biskupa diecezji częstochowskiej.

29 października 1985  

Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego wydał brązowy medal. Był to ostatni z piętnastu medali o tematyce jasnogórskiej.

4 października 1986  

Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej koncelebrowali członkowie Rady Konferencji Episkopatów Europejskich, na czele z kardynałem George Basil Hume - przewodniczącym Rady. Arcybiskupi i biskupi przyjechali z Warszawy, gdzie spotkali się na obradach.

8 października 1987  

Jasnogórskiej Królowej po raz pierwszy pokłonili się uczestnicy Pielgrzymki Straży Honorowej Serca Pana Jezusa. Ruch ten łączy katolików, którzy podejmują adorację i uwielbienie Bożego Serca codziennie w ciągu jednej godziny na dobę.

15 października 1988  

Na Jasnej Górze modlili się seniorzy harcerstwa XXII Warszawskiej Drużyny Harcerstwa na Grochowie, żołnierze Szarych Szeregów Armii Krajowej. Jako wotum złożyli sztandar z ryngrafem maryjnym wykonany w konspiracji w 1943 roku, przechowywany z narażeniem życia i uświęcony krwią poległych w obronie Ojczyzny.

1 października 1989  

W Uroczystość Matki Bożej Różańcowej na jasnogórskim Polu Pielgrzyma poświęcono drugą stację różańcową. Stację ufundował Klasztor Paulinów z Mainburga (Bawaria) jako wotum dziękczynno-błagalne za powrót Zakonu do Niemiec.

20 października 1990  

Jasnogórskiej Maryi pokłoniła się królowa belgijska Fabiola. Jako królowa mogła przekroczyć klasztorną klauzurę.

5 października 1990  

Podczas przygotowań do VI Światowego Dnia Młodzieży na Jasnej Górze odbyło się czuwanie modlitewne, w którym uczestniczyły m.in.: Wspólnota "Marana Tha", Ruch Oazowy "Światło - Życie" i Rycerstwo Niepokalanej.

16 października 1992  

Pod hasłem: "Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana'' rozpoczęły się obrady II Krajowego Kongresu Misyjnego. Po 54 latach, jakie minęły od pierwszego  kongresu, zorganizowanego w Poznaniu, około 3000 osób spotkało się na Jasnej Górze, by skoordynować prace i omówić program działania misji w świetle encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Missio". W telegramie do uczestników Kongresu Ojciec Święty napisał m.in.: "Kościół w Polsce, którego Bóg obdarza licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi, winien nadal wielkodusznie angażować się w misje wśród narodów, zanosząc im swoje tysiącletnie doświadczenie i dzielić się tą spuścizną z innymi".

15 października 1995  

Na Jasną Górę przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej przywieziona przez delegację Kościoła polskiego z Fatimy.

5 października 1997  

W Sanktuarium zakończyły się 27 Obrady Rady Konferencji Episkopatów Europy. Radę stanowi 31 przewodniczących konferencji biskupów w Europie oraz po jednym biskupie z Rosji, Białorusi i Luksemburga - kraje te bowiem nie mają konferencji biskupów. W obradach uczestniczyło ponad 70 osób. Przewodniczył im kardynał Miloslav Vlk z Pragi.

12 października 1997  

Ryszard Kaczorowski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie otrzymał Order Konfederacji Jasnej Góry. Odznaczenie to ustanowione zostało 26 sierpnia 1988, w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, a przyznawane jest za wkład w dzieło rozwoju Sanktuarium. Prezydent Kaczorowski jest siódmą osobą wyróżnioną tym odznaczeniem przez przeora Jasnej Góry.

25 października 1997  

Na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka Ruchu "Komunia i Wyzwolenie" istniejącego w Polsce od 15 lat. Ideą ruchu założonego we Włoszech przez ks. Luigi Giussani jest wychowanie do dojrzałości przeżywania wiary.

15 października 2000  

Do Konfraterni Paulińskiej został przyjęty Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, który 22 grudnia 1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie przekazał insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie - prezydentowi III Rzeczypospolitej.Upadłość konsumencka