Częstochowa Online - fotografie

Hotel Polonia

Hotel Polonia (Hotel Angielski) - 1920 r.

Hotel Polonia (Hotel Centralny) - 1970 r.

 Częstochowa na starej fotografii : Cięcie laserem blach Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Kraków : Neue Technische